درباره ما

درباره مرکز

مرکز مشاوره رشد، در سال ۱۳۷۲ به کوشش زنده‌یاد پروفسور میرتقی گَروسی فَرشی و دکتر فریدون رخشان، در تبریز، بنیان نهاده شد. این مرکز، به عنوان اولین مرکز ارائه دهنده خدمات مشاوره و روان‌درمانی از همکاری استادان زیر بهره‌مند است:

دکتر عباس بخشی پور، روان‌شناس بالینی

دکتر اکبر پارس، روان‌شناس بالینی

زینب تیموری، کارشناس ارشد روان‌شناسی کودک

دکتر غلامرضا چلبیانلو، نوروساینس شناختی، روان‌شناس بالینی

ژیلا شکری، کارشناس ارشد روان‌شناسی کودک

ندا گروسی فرشی، کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

دکتر شعله لیوارجانی، دکتری روانشناسی تربیتی

دکتر رقیه مهربان،دکتری روان‌شناسی تربیتی

سیامک ولیزاده، کارشناس ارشد روان‌شناسی تربیتی

دکتر عارفه رنجبر، دکتری روانشناسی تربیتی

طاهره ایمانی، کارشناسی ارشد روانشناسی بالینی

X