دکتر اکبر پارس

درباره من

طراح و سازنده نظریه روان درمانی شُکر و دُعا با راهنمائی استاد فقید جناب پروفسور میر تقی گروسی فرشی و نویسنده کتاب شکر و دعا در روان درمانی و مشاوره، اورتوژنتیست، خانواده درمانگر و رفتار درمانگر، محقق در حوزه تخصصی روانشناسی رشد و اختلات یادگیری، مشاورکارآفرینی، مدیریت رفتار سازمانی، روانشناسی سازمان ، مسئول حوزه مشاوره خانواده اداره کل کمیته امداد امام خمینی(ره ) استان آذربایجان شرقی ، مسئول فرهنگی اجتماعی امداد، ارشد مدیریت رفتاری، دکترای تخصصی روانشناسی تربیتی و مدرس دانشگاه پیام نور. عضو کارگروه های پژوهش و ارتباطات و تبلیغات، عضو کمیته های پیشگیری و درمان اعتیاد استانداری، عضو کارگروه ازدواج دادگستری، عضو کارگروه آسیب های اجتماعی استان

سوابق شغلی

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
72الی 99 دفتر استان کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی مسئول مشاوره خانواده اداره کل کمیته امداد استان ))
73الی 99 دفتر استان کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی مسئول فرهنگی– اجتماعی امداد
88الی 99 دفتر استان کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان شرقی مسئول وعضو اصلی کارگروه های ارتباطات و تبلیغات حوزه پژوهش و آموزش، شورای مبارزه با مواد مخدر استان
88 الی 99 استانداری استان آذربایجانشرقی عضو کمیته های تخصصی پیشگیری و درمان شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر استان
88 الی 99 استانداری استان آذربایجانشرقی عضو اتاق فکر کمیته فرهنگی و درمان شورای مبارزه با مواد مخدر
79 الی 99 استان آذربایجانشرقی مجری کارگاه های آموزشی روانشناسی و مدیریتی امداد ، بهزیستی و تراکتور سازی ...
X