دکتر غلامرضا چلبیانلو

تخصص ها

دکتری تخصصی علوم اعصاب شناختی ( نوروساينس) ، ( مغز و شناخت )

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
هیات علمی شهید مدنی آذربایجان

تجربیات:

سال دپارتمان جایگاه بیمارستان
X