سیامک ولیزاده

مختصری از رزومه کاری

استخدام رسمی در آموزش وپرورش درسال 1375 به عنوان مشاور تحصیلی و تربیتی همکاری با سازمان بهزیستی استان آذربایجانشرقی در مرکز مشاوره علامه امینی بهزیستی از سال 1380 لغایت 1386 به عنوان مشاورحضوری وتلفنی همکاری با مرکز مشاوره دانشگاه تبریز از سال 1382 لغایت 1387 به عنوان مشاور همکاری با دانشگاه پیام نور تبریز به عنوان مدرس مدعو به مدت دوسال همکاری با دانشگاه غیر انتفاعی نبی اکرم به عنوان مدرس مدعو به مدت چهارسال مسئول جشنواره جوان خوارزمی استان آذربایجان شرقی واقع در ادراه کل آموزش وپرورش استان از سال 1382لغایت 1388 سرگروه استانی درس روانشناسی در اداره کل آموزش و پرورش استان به مدت شش سال همکاری با مدارس غیر انتفاعی امین ، طرح نو وسما به عنوان مشاور مدرس حداقل 15 دوره ه ضمن خدمت فرهنگیان در ناحیه چهار تبریز ، اسکو و صوفیان برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مدیریت خشم برای دانش آموزان منطقه جلفا براساس قرارداد با منطقه ویژه اقتصادی در سال 1394 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان نقش والدین برای اولیای دانش آموزان منطقه جلفا براساس قرارداد با منطقه ویژه اقتصادی در سال 1395 برگزاری کارگاه آموزشی با عنوان مهارت های ده گانه برای دانش آموزان منطقه جلفا براساس قرارداد با منطقه ویژه اقتصادی اردیبهشت 1396

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1372 لیسانس روانشناسی بالینی تبریز
1380 فوق لیسانس روانشناسی تربیتی تبریز
X