پروفسور عباس بخشی پور

تخصص ها

تخصص اینجانب روانشناسی بالینی می باشد و قائدتاً علاوه بر تدریس در زمینه موضوعات مرتبط با این رشته، مشغله اصلی ام رواندرمانی و مشاوره است. رویکرد درمانی ام رفتار درمانی شناختی با تمرکز بر اختلالات هیجانی (اضطراب و افسردگی) و وابستگی به مواد است. در زمینه های فوق الذکر و نیز آموزش مهارتهای زندگی، کارگاههای آموزشی متعدد تاکنون برگزار کرده ام. در روانشناسی پایه علاقه ام بر حوزه های شخصیت، روانسنجی و آسیب شناسی روانی متمرکز است. از دیگر حوزه های مطالعاتی ام فلسفه علم و فلسفه ذهن است و در نتیجه به شاخه بین رشته ای علوم شناختی عمیقاً علاقه مندم و تحولات این رشته را دنبال می کنم.

تحصیلات:

سال درجه دانشگاه
1366 ليسانس روانشناسی بالینی شيراز
1370 فوق لیسانس روانشناسی بالینی تربيت مدرس
1382 دکتری روانشناسی بالینی علوم پزشکي و خدمات بهداشتي-درماني ايران، انستيتو روانپزشکي تهران
X